• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Patronka naszej szkoły

 Maria Skłodowska urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867 roku.Rosła i wychowywała się w środowisku inteligencji polskiej, w rodzinie biorącej żywy udział w życiu naukowym, umysłowym a również społecznym swego czasu. Maria w 1883 r. ukończyła gimnazjum ze złotym medalem. W roku 1891 wyjechała na studia do Paryża a w 1895 poślubiła fizyka francuskiego Piotra Curie. Maria Skłodowska-Curie przyjęła obywatelstwo francuskie i poświęciła się całkowicie nauce, ale nigdy nie przekreśliła dawnych patriotycznych ideałów. Kiedyś napisała do swojej przyjaciółki:
 

 "...Nie przestań kochać tej drogiej ziemi,
gdzieś światło dzienne ujrzała.
A mowę naszą, sponiewieraną
We wzrastającym ucisku,
W sercu tę mowę chowaj kochaną
I przy rodzinnym ognisku....” ·

 

Maria Skłodowska-Curie zawsze czuła się Polką.
Na cześć Polski nadała pierwszemu odkrytemu pierwiastkowi nazwę polon.


"...Przypuszczam, że ciało, które wyodrębniliśmy ze smółki uranowej,
zawiera nieznany jeszcze metal, zbliżony do bizmutu ze swoich właściwości chemicznych.
Jeśli istnienie tego metalu się potwierdzi, proponujemy dla niego nazwę "polon"
- od imienia ojczyzny jednego z nas."

 

10 grudnia 1903 roku Akademia Nauk w Sztokholmie ogłosiła przyznanie nagrody Nobla z fizyki dla Marii Skłodowskiej-Curie, Piotra Curie i Henryka Becquerela za wyniki badań nad promieniotwórczością.

W 1911 roku Akademia Nauk w Sztokholmie przyznała drugą nagrodę Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii,za pracę nad określeniem własności fizycznych i chemicznych polonu i radu oraz za prace dotyczące metod wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru aktywności pierwiastków promieniotwórczych.

Była pierwszą dwukrotną noblistką na świecie.

Maria Skłodowska-Curie pisała, wykładała, mówiła po francusku, ale całe życie nie przestała liczyć po polsku.

Maria Skłodowska-Curie zawsze utrzymywała ścisłe kontakty z krajem ojczystym.
 W roku 1912 dzięki wysiłkom Marii Curie rozpoczęto budowę Instytutu Radowego w Paryżu, a w 1932 roku w Polsce. Dzięki jej wysiłkom i bezpośredniej pomocy rozwinąć się mogły w Polsce badania z zakresu promieniotwórczości prowadzone w warszawskiej Pracowni Radiologicznej. W latach pierwszej wojny światowej Maria Skłodowska- Curie udowodniła swój wielki patriotyzm. Zorganizowała przy pomocy Czerwonego Krzyża służbę radiologiczną w szpitalach wojskowych.Stan zdrowia Marii Curie z każdym rokiem ulegał pogorszeniu. Wielka uczona powoli traciła wzrok i słuch. Mimo to pracowała w laboratorium do ostatnich chwil swego życia.Zmarła 4 lipca 1934 roku w Szwajcarii na skutek choroby wywołanej długotrwałą pracą z materiałami radioaktywnymi, które odkryła wraz z mężem.

 

"Nauka leży u podstaw każdego postępu,
który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza jego cierpienia"

Maria Skłodowska – Curie