• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Regulamin wydatkowania środków Stowarzyszenia

Regulamin wydatkowania środków
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół
w Koziegłowach

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, darowizny oraz środki pochodzące z organizacji imprez i przedsięwzięć.
 2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia na podstawie bieżących potrzeb oraz zatwierdzonego planu wydatków
  w danym roku zgodnym z działalnością statutową.
 3. Wydatkowanie funduszy Stowarzyszenia odbywa się na podstawie planu wydatków, złożonych wniosków lub bieżących potrzeb zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. W Przypadku wsparcia finansowego dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie, zakup podręczników, pomocy naukowych, obuwia zmiennego, wyjazdów do teatru, kina itp.) z wnioskiem występuje wychowawca.
 5. Dofinansowanie wycieczek i wyjazdów dla jednego dziecka nie może odbywać się częściej niż dwa razy
  w roku.
 6. Z wnioskiem o stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych występuje wychowawca z pisemnym uzasadnieniem Zespołu Samokształceniowego.
 7. Z prośbą o zakup pomocy naukowych występuje dyrektor szkoły lub przewodniczący Zespołu Samokształceniowego.
 8. Z wnioskiem o organizację konkursów występuje organizator konkursu.
 9. Wnioski rozpatrywane są przez Zarząd w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 10. Osobą odpowiedzialną za zbieranie składek członkowskich, dokonywanie rozliczeń, raportowanie oraz realizację uchwał Członków Stowarzyszenia w zakresie zarządzania majątkiem Stowarzyszenia jest Skarbnik.
 11. Skarbnik przygotowuje roczne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wydatkowania środków finansowych Stowarzyszenia.