• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Cele projektu

 

NAJWAŻNIEJSZE JEST, ŻEBY……..,

 


CZYLI JAKIE SĄ CELE, ZADANIA IOCZEKIWANE EFEKTY PROJEKTU

 

CELE POŚREDNIE • Obudzenie właściwej świadomości językowej. Każdy uczeń powinien potrafić odpowiedzieć na pytanie, po co uczę się języka obcego.
 • Ukierunkowanie uczniów na dwujęzyczność.
 • Minimalizacja używania języka ojczystego w procesie przyswajania języka obcego
 • Nauka struktur drugiego języka obcego w oparciu o analogiczne struktury z języka obcego wiodącego
 • Przyswajanie struktur leksykalnych tylko i wyłącznie w oparciu o konkretne i bardzo typowe sytuacje życia codziennego

 

CELE GŁÓWNE • Przełamanie bariery językowej u uczniów
 • Efektywna poprawa umiejętności mówienia w języku angielskim i niemieckim
 • Efektywna poprawa rozumienia ze słuchu przekazów w języku angielskim i niemieckim
 • Umożliwienie uczniom realnego wyboru języka obcego zdawanego na maturze
 • Prezentacja umiejętności językowych w „miasteczku językowym” (w poszczególnych jego stacjach będzie można się porozumieć tylko w języku angielskim i niemieckim)

 

ZADANIA • Stworzenie silnie zmotywowanej do nauki grupy językowej
 • Dostosowanie metod pracy nauczania języka obcego w zależności od wieku oraz stopnia zaawansowania uczniów w danym języku.
 • Stworzenie szczegółowego katalogu tematów, tekstów równoległych, kart pracy oraz niezbędnych do komunikacji struktur gramatycznych (pokrywających się oraz niespójnych) dla języków angielskiego i niemieckiego dla poszczególnych grup wiekowych i ze względu na stopień zaawansowania.
 • Ocena umiejętności uczniów przed realizacją programu wg wytycznych [ESOKJ]
 • Monitorowanie poprawy umiejętności komunikowania się uczniów w języku angielskim i niemieckim w konkretnych sytuacjach językowych wg wytycznych [ESOKJ] na poziomach A1,A2,B1 i B2 z wykluczeniem ocen.
 • Stworzenie planu, regulaminu i terminu organizacji miasteczka językowego, jako podsumowania cyklu kształcenia językowego według niniejszego programu.

 

Na naszych  zajęciach nie może zabraknąć:- wizualizacji i demonstracji z wykorzystaniem plansz, zdjęć, diagramów, prac innych uczniów, rekwizytów, konkretów (np. prawdziwych owoców, części garderoby itp.)

- technik o charakterze zabawy (np. pokazywania ciałem nowych słów, gry)

- samodzielnych prac ucznia (np. rysunków, czy też innych form wyrazu artystycznego)

- piosenek i odgłosów z życia codziennego, czy świata przyrody

 CZY W NASZYM PROJEKCIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ DYSLEKTYCY

I UCZNIOWIE Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE?Tak, ponieważ cały program bazuje na metodach aktywizujących, polisensorycznych, wykorzystujących wszystkie zmysły nie tylko słuchu, ale również węchu, czy dotyku. Wiadome jest, że metody te podnoszą efektywność procesu dydaktycznego w przypadku uczniów dyslektycznych, czy też z problemami w nauce.

Najistotniejszą rzeczą dla realizacji niniejszego programu jest jednak pozytywna i silna motywacja ucznia, ale dotyczy to także uczniów bez żadnych problemów w nauce.