• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Opis programu

 

 

 

OPIS PROGRAMU

 

 

 

Realizacja programu polega na organizacji grup językowych, które powinny liczyć maksymalnie 14 osób.Uczniowie powinni uczestniczyć w zajęciach konwersacyjnych w wymiarze 90 min. tygodniowo zarówno z języka angielskiego jak i z języka niemieckiego w ciągu jednego roku szkolnego.Tylko równoległyi intensywny proces kształcenia językowego, może przynieść założone efekty. Przy organizacji grup nie bardzo istotny jest stopień zaawansowania ucznia w danym języku, ponieważ, jeśli wziąć pod uwagę możliwość komunikowania się uczniów w językach angielskim i niemieckim w szkole podstawowej oraz gimnazjum ZS- w Koziegłowach jest on bardzo niezadowalający, bez względu, czy mówimy o języku tzw. wiodącym, czy dodatkowym. Realizacja programu obejmuje jeden cykl kształcenia (3 lata) i powinna przebiegać podobnie jak w szkole językowej.Po zakończeniu każdego roku zostanie zorganizowane tzw. miasteczko językowe, w którym powstaną liczne stacje przypominające sytuacje życia codziennego. I tak np. w kasie biletowej można kupić czy zarezerwować bilet tylko w języku angielskim i niemieckim. Uczeń musi wykazać się możliwością porozumienia w obu językach dla zaliczenia stacji

i otrzymania wpisu w swoim „paszporcie” opracowanym zgodnie z założeniami[ESOKJ]. Dla ucznia/ uczniów, którzy dotrą pomyślnie do ostatniej stacji muszą zostać przygotowane wartościowe nagrody, tak, aby motywować ich do dalszej nauki języków obcych i utwierdzać ich w wierze we własne możliwości. Rozmówcami, których spotkają uczniowie na poszczególnych stacjach mogą być maturzyści, dla których będzie to swoista powtórka przed ustną maturą.

 

 

 

 

 

 

 

JAK BĘDZIEMY OCENIAĆ WASZE POSTĘPY

 

 

 

W trakcie realizacji programu w ramach zajęć danej grupie uczniowie otrzymują swoje „paszporty”, które uprawniają ich do wstępu np. do obcojęzycznej restauracji, czy kina. W ramach zajęć muszą być organizowane stacje, z którymi uczniowie spotkają się podczas podsumowania programu. Każdy uczeń ma trzy szanse na pomyślnie przej do następnej stacji. Jeśli mu się to nie uda może liczyć się z wykluczeniem z grupy i utratą szansy na dotarcie do finału a tym samym zdobycie głównej nagrody. Ocena ucznia musi być obiektywna i konsekwentna, tylko wtedy można liczyć na poprawę efektów kształcenia językowego. W naszych grupach nie może być miejsca na lenistwo.Liczba uczniów, którzy dotrą do finału i wykażą się w pełni komunikatywną sprawnością mówieniai rozumienia ze słuchu w języku obcym będzie obiektywną oceną powodzenia programu.

 

 

 

 

A W PRZYSZŁOŚCI…


 

MÓW JĘZYKAMI ZAMIAST RĘKAMI!!!