• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

Od 26 października 2011 roku do 31 marca 2012 roku  Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II realizowało ogólnopolski projekt „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”.

 

Celem konkursu była popularyzacja wśród uczniów zasad funkcjonowania państwa prawego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia – obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Podniesienia bezpieczeństwa uczniów. Tegoroczne hasło: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

 

                W przedsięwzięciu będą brali udział wszyscy uczniowie gimnazjum. W pracę  projektu zaangażowali  się następujący nauczyciele: wicedyrektor szkoły mgr Maria Cwanek, mgr Bogusława Balińska,  mgr Marcin Gwardyś, mgr Grzegorz Kwoka, mgr Małgorzata Matyja, mgr Stefania Lech, mgr Aneta Myrmus, mgr Wiesław Popczyk, mgr Mirosława Stelmach-Kwoka – koordynator projektu, ks. Łukasz Trynda, mgr inż Paweł Włodarczyk.