• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

BUNJO – PROJEKT JĘZYKOWY

BUNJO 2012/2013- diagnoza kompetencji gimnazjalistów

 

Badanie Bunjo przeprowadzono w naszej szkole po raz drugi. Celem badania było sprawdzenie wiedzy i umiejętności drugiego rocznika gimnazjalistów uczonych według nowej podstawy programowej w warunkach zbliżonych do właściwego egzaminu gimnazjalnego. Badanie składało się  z 3 części. Podczas pierwszego testu sprawdzono umiejętność słuchania. Drugi zaś obejmował umiejętność czytania i znajomość funkcji językowych. Do 3 części badania wylosowano 5 uczniów zadaniem, których było napisanie  e-maila.

 

 Wstępne wyniki pierwszego etapu badania dostępne są na stronie IBE.

 

 

 

BUM – badanie kompetencji mówienia

 

            28/29 maja 2013r. w naszej szkole przeprowadzono również badanie umiejętności mówienia. Objęło ono uczniów klas trzecich gimnazjum. Do badania Bum zgłosiło się 25 uczniów. Badanie polegało na teście ustnym   z języka angielskiego. Każdy uczeń wziął udział w 10-15 minutowej rozmowie z egzaminatorem. Oprócz udziału w teście ustnym uczniowie zostali poproszeni o wypełnienie ankiety samooceny jego własnej umiejętności mówienia w języku angielskim. Rozmowy z uczniami zostały nagrane na dyktafon.
BUNJO 2011/2012- diagnoza kompetencji gimnazjalistów


W październiku 2012r. zakończył się pierwszy etap projektu BUNJO prowadzonego przez ekspertów  Instytutu Badań Edukacyjnych.

 Głównym celem badania jest obserwacja, jak zmieniają się umiejętności uczniów gimnazjum w  posługiwaniu się językiem angielskim oraz określenie, co sprzyja nabywaniu umiejętności językowych..

Projekt BUNJO trwa trzy lata, obejmuje 6 tys. uczniów ze 120 gimnazjów w latach szkolnych 2011/12, 2012/13
i 2013/14, a także nauczycieli uczących tego przedmiotu  i dyrektorów szkół.

W I etapie projektu uczestniczyli uczniowie z poszczególnych klas:

 IA – wych. P.Monika Góra,

IB – wych. P.Iwona Niedbał

IC- wych. P. Grzegorz Kwoka

Przystąpili oni do testów sprawdzających kompetencje językowe. Następnie zostały przeprowadzone badania kwestionariuszowe dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów,  a także przydatności podręczników i programów nauczania języka angielskiego. W kwietniu i maju 2012r. zostały przeprowadzone indywidualne rozmowy
z dyrektorami, nauczycielami i uczniami.

Ponadto uczniowie przez cały rok uczestniczyli w lekcjach obserwowanych przez specjalistów IBE. Taki przebieg nauczania był dla nas nowym doświadczeniem, któremu towarzyszyła odrobina niepewności i stresu, ale było też mnóstwo dobrej zabawy, a pochwały ze stron specjalistów sprawiły, że nabraliśmy więcej pewności siebie.