• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Olimp"

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” działa przy Zespole Szkół Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
w Koziegłowach od 1999 roku.

Celem działalności klubu jest rozwijanie różnorodnych form masowej kultury fizycznej w środowisku dzieci
i młodzieży szkolnej, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości oraz integracja środowisk uczniowskich, rodzicielskich   i nauczycielskich na terenie gminy. Ważnym celem jest również rozwijanie bazy sportowej.

 Realizacja tych celów dokonuje się poprzez wspomaganie szkolnych zajęć wychowania fizycznego, organizowania aktywnego spędzania czasu wolnego  i sportowych zajęć pozalekcyjnych.

 Członkowie LUKS to przede wszystkim uczniowie gimnazjum, liceum oraz szkoły podstawowej
w Koziegłowach ich rodzice i nauczyciele.

 

 W skład zarządu wchodzą:

Prezes klubu – p. Jerzy Kuwałek

V-ce Prezes od spraw gospodarczych – p. Mirosława Stelmach – Kwoka

V-ce Prezes od spraw sportu – p. Beata Gwardyś

Sekretarz – p. Aneta Myrmus

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – p. Beata Zemła

                              p. Mariusz Morawiec

                               p. Marcin Gwardyś

 

 W ramach Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP” działają cztery dyscypliny sportowe:

- sekcja taneczna Zespół Taneczny „SZOK”

- sekcja piłki siatkowej

- sekcja tenisa stołowego

- sekcja badmintona