• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Opis projektu PL

1.  Tytuł projektu:  POLSKIE I LITEWSKIE JEDZENIE = JAK U MAMY            

2.    Czas: marzec 2013 – październik 2013

3.    Opis projektu:  projekt propaguje kuchnię narodową Polaków i Litwinów oraz  pozwala na doskonalenie umiejętności językowych uczniów. Jako produkt finalny projektu ma powstać obrazkowy angielsko- litewsko - polski słownik kulinarny zawierający nazewnictwo kulinarne niezbędne do opisu kuchni polskiej i litewskiej. Ponad to powstaną również kartki pocztowe ze zdjęciami i przepisami na najbardziej popularne dania narodowe Polski i Litwy. Uczniowie w trakcie swoich działań mają określić potrawy najbardziej ich zdaniem typowe dla kuchni narodowej, opracować przepisy na te potrawy oraz zebrać słownictwo niezbędne w tym zakresie. Projekt obejmuje realizację mini programów kulinarnych w formie filmów, w których polscy i litewscy uczniowie zaprezentują sposób wykonania najbardziej ulubionych i godnych ich zdaniem polecenia dań. W ramach współpracy uczniowie poznają kuchnię kraju szkoły partnerskiej oraz będą doskonalić wszystkie sprawności językowe. Projekt z pewnością przyczyni się również do poprawy umiejętności w zakresie ITC. Nieocenionej wartości będą nowe kontakty z kolegami z kraju szkoły partnerskiej. Może uda nam się spotkać w realu.

4.    Opiekunowie projektu: Iwona Niedbał Polska / Lija Tolpegina Litwa

5.    Szkoły partnerskie:

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koziegłowach Polska

PlungeRytoBasicSchoolLitwa

6.    Języki: język angielski, język polski, język litewski

7.    Wiek:  14-16

8.    Przedmioty:  język angielski, język polski, język litewski

9.    Narzędzia: strona www, TwinSpace , komputery w pracowni,   aparat fotograficzny, kamera, Internet, przeglądarki internetowe, Power point, video konferencja, przesyłki pocztowe

10. Cele: kształtowanie potrzeby szanowania i promowania swoich narodowych tradycji, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, przełamywanie barier kulturowych oraz językowych, posługiwanie się różnymi technikami ITC,  doskonalenie umiejętności pracy w grupie, promowanie działań samodzielnych, odpowiedzialnych i prospołecznych.

11. Plan działań przygotowawczych:

 

1 tydzień

Uzyskanie zgody dyrektora, zebranie grupy uczniów, szukanie partnerów, nawiązywanie kontaktów ze szkołami  partnerskimi

2 tydzień

Wdrożenie uczniów w plan projektu (przedstawienie jego głównych założeń), uszczegółowienie planu działań, wybranie koordynatora projektu wśród uczniów

3 tydzień

Prowadzenie rozmów z przedstawicielami szkół partnerskich, ustalenie zakresu   działań

4 tydzień

Podziału ról i ustalenie wstępnych terminów realizacji.

 

 

Ramowy plan projektu

 

termin, działanie

Zadanie

 

Rezultat

Marzec 2013

 

Co wiemy o sobie

Przedstawienie uczestników projektu, krótka prezentacja szkoły i miejscowości

 

Prezentacja multimedialna przedstawiająca uczestników projektu, ich szkołę i miejscowość

Kwiecień 2013

 

Tradycyjne potrawy wielkanocne

 

 

 

Film przedstawiający wykonanie potraw

Wykonujemy kartki pocztowe przedstawiające najbardziej typowe wielkanocne potrawy oraz przepisy na nie.

Kartki z życzeniami oraz wielkanocne słodycze wysyłamy do swoich partnerów.

 

Wizyta w lokalnej restauracji lub domowej kuchni, nakręcenie filmu

 

Zamieszczenie kartek  i filmu na TwinSpace oraz na szkolnej stronie www

 

Maj 2013

 

 

Opracowanie kart  do słownika

 

 

Określenie dań, które mają się znaleźć w słowniku, opracowanie słownictwa, które jest z nimi związane (nazwa, składniki, wykonanie)

Przesłanie drogą elektroniczną zestawienia słownictwa w języku rodzimym i angielskim do partnera, celem uzupełnienia słownictwa o wyrażenia w języku polskim i litewskim

 

 

Karty obrazkowe  słownika

 

Zestawienie słownictwa

Czerwiec 2013

 

Słownik kulinarny kuchni polskiej i litewskiej

 

Bindowanie kart słownika

 

Galeria www i na Twinspace

 

Słownik w formie papierowej

  Wrzesień 2013

 

Video konferencja

 

Przygotowanie tematyki konferencji

Podsumowanie projektu

 

Szkolna strona WWW i TwinSpace

Październik 2013

 

Nasze spotkanie

 Organizacja wspólnego spotkania w Polsce i na Liwie

 

 Zdjęcia i film  umieszczone na TwinSpace oraz stronie WWW.

       11.Ewaluacja:

W trakcie ewaluacji ustalimy stopień  zaangażowania uczniów biorących udział w projekcie oraz dokonamy analizy efektów pracy. Określimy mocne i słabe punkty podczas naszych działań.

Jako narzędzia ewaluacyjnego użyjemy ankiety włącznie z materiałami opracowanymi w trakcie projektu

12.

 

 

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • Nawiązanie kontaktu ze szkołą partnerską
 • Doskonalenie umiejętności językowych
 • Doskonalenie umiejętności w korzystaniu z narzędzi ITC
 • Rozwijanie postaw tolerancji, poszanowania i ciekawości względem obcej kultury i języka
 • Rozwijanie potrzeby promowania własnej kultury i języka
 • Lepsze zrozumienie istoty bycia obywatelem Europy
 • Rozwijanie kreatywności wyobraźni, odpowiedzialności i umiejętności pracy w grupie u uczniów
 • Wzrost motywacji u uczniów i nauczycieli