• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Zajęcia otwarte z fizyki

6 czerwca 2013r. w godz. 15.00 - 16.30 odbyły się zajęcia otwarte, połączone z panelem dyskusyjnym, promujące projekt Ciekawa Fizyka. W zajęciach wzięli udział nauczyciele przyrody i fizyki uczący na terenie
Gminy Koziegłowy. 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania zaproszonych gości. Następnie wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Od pomysłu do wniosku” oraz wystawę fotograficzną poświęconą realizowanemu projektowi.  
Po tym wprowadzeniu rozpoczęła się, najważniejsza dla uczniów, część z pokazem doświadczeń przygotowanych przez poszczególne zespoły. Zaproszeni goście z uwagą obserwowali pracę dzieci. Zdarzało się również, że sami próbowali wykonywać część doświadczeń. Podczas zajęć panowała miła i życzliwa atmosfera.  
Na podstawie własnych obserwacji oraz przeprowadzonych rozmów z zaproszonymi gośćmi oraz uczniami, mogę stwierdzić, że przeprowadzone zajęcia otwarte było bardzo udane i potrzebne.