• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Podsumowanie projektu

26 czerwca 2013r. zorganizowano sesję naukową dla uczniów klas V i VI oraz gimnazjalistów gminy. Uroczyste podsumowanie projektu Ciekawa Fizyka połączone było z wystawą fotograficzną, promocją rezultatów projektu oraz przedstawieniem trzech najlepszych prezentacji uczniów. Przybyłych gości powitała dyrektor szkoły pani Joanna Lula. Następnie pani Karolina Turoń-Miklas dokonała podsumowania projektu przedstawiając prezentację mutlimedialną pt. Od pomysłu do wniosku oraz przedstawiła uczestników projektu. Kluczowym momentem zorganizowanej sesji naukowej było przedstawienie doświadczeń fizycznych przez trzy zespoły. Zespół pierwszy przedstawił i szczegółowo omówił doświadczenie z optyki, drugi z prądu elektrycznego, natomiast trzeci
z elektrostatyki. Spotkanie podsumowała pani Katarzyna Zychowicz.
Uczestnicy sesji naukowej mieli okazję obejżeć przygotowaną wystawę fotograficzną dokumentującą realizację projektu oraz skorzystać z poczęstunku.