• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Cele projektu

  

W roku szkolnym 2013/14 uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie rozpoczęli wspólnie ze szkołami w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Portugalii realizację dwuletniego projektu Comenius pt. ‘Konflikt i konsensus – metody debaty”. Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej.

 

Główne cele projektu:

 - wymiana interpersonalna i międzykulturowa,

-  wdrożenie kultury debaty,

-  poznanie różnych form debaty i wprowadzenie ich w życie,

-  doskonalenie znajomości języków obcych.