• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Mathematics in your mailbox – eTwinning & Postcrossing

Projekt polega na przekazywaniu wiedzy matematycznej poprzez usługi pocztowe.
W pierwszym roku projekt skupi się na wymianie kartek pocztowych o tematyce matematycznej (frontowy obrazek wyjaśniony na odwrocie pocztówki).

Uczniowie będą poproszeni o stworzenie pocztówek do wysłania, posegregowanych tematycznie oraz wysłanie ich do odbiorców.
Motywy kolekcji (pocztówek) mogą być różnorodne i międzyprzedmiotowe uwzględniające matematykę w nauce, sztuce, architekturze, naturze, w codziennym życiu, znanych matematyków, historię matematyki - rozszerzone o lokalne i narodowe zasoby.
Wymiana pocztówek wystąpi w dwóch formach: wewnętrzna wymiana "eTwinning" - uczniowie z rożnych szkół biorących udział napiszą do siebie, oraz mogą również opisać własne doświadczenia z nauką.

www.postcrossing.com - dostarczy losowe adresy z całego świata, zapewniając, że na każdą wysłaną pocztówkę przyjdzie odpowiedź