• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Podsumowanie

 Projekt „Konfikt i konsensus- metody debaty” był dla wszystkich uczestniczących w nim osób bardzo ważny z wielu względów. Uczestnicy projektu poznali i stosowali różne metody debaty. W trakcie prac nad projektem w kontaktach z uczestnikami z innych szkół partnerskich posługiwali się wyłącznie językiem obcym. Dzięki temu zdecydowanie wzrosły umiejętności językowe wielu uczniów i zwiększyła się ich motywacja do nauki zarówno języka angielskiego jak i niemieckiego. Uczestnicząc w warsztatach i debatach zwiększali swój zasób słownictwa dotyczący tematyki debat. Nabyli również umiejętność oceniania wypowiedzi innych osób i reagowania na krytykę swoich argumentów. Wiedza fachowa dotycząca prowadzenia debaty i dyskutowania będzie z pewnością przydatna w ich życiu zawodowym. Uczestnicząc w debatach odnieśli podwójny sukces, ponieważ musieli przełamać swój strach przed wystąpieniami publicznymi oraz przedstawić swoją wypowiedź w języku obcym. Było to dla naszych uczniów szczególnie trudne, ponieważ debaty odbywały się w języku niemieckim i angielskim, które były językiem ojczysty dla połowy uczestników projektu. Ogromne brawa dla tych, którzy się odważyli tego dokonać !!!

Nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy poprzez wymianę doświadczeń, obserwację zajęć w szkołach zagranicznych i poznanie ciekawych form pracy z młodzieżą.

Nasi uczniowie wykazali się również bardzo dobrymi umiejętnościami organizacyjnymi   i społecznymi podczas spotkania w Polsce, fantastycznie integrując wszystkich uczestników projektu.

Lokalne organizacje i przedsiębiorstwa okazały swoją pomoc, za którą jesteśmy ogromnie wdzięczni,  podczas realizacji spotkania roboczego w Koziegłowach (udostępnienie przez UGiM w Koziegłowach sali konferencyjnej, warsztaty w Dolinie Osikowej, sponsoring wody mineralnej przez firmę Sokpol, lokalna galeria obrazów p. Tadeusza Puszczewicza). W bardzo dużym stopniu zaangażowali się rodzice uczniów goszczących, co spotkało się z pozytywną reakcją gości i wysoką oceną rodzin goszczących w ankietach ewaluacyjnych.

Strona internetowa www.comeniuskuk.com jest najważniejszym produktem projektu. Tutaj znajdują się filmy z debatami online, filmy instruktażowe, materiały z warsztatów, sprawozdania, prezentacje szkół itp. Na stronie znajdują się linki do poszczególnych stron szkół partnerskich, do strony Comeniusa na Facebooku i Twitterze.  Znajdują się tu również materiały, które mogą być pomocne dla nauczycieli języków obcych  i geografii.

Trochę statystyki:

W trzech wyjazdach zagranicznych (Oettingen, Porto, Mallaig) brało udział 21 uczniów i 4 nauczycieli. Czyli co trzeci uczeń!!! naszego liceum wyjechał w ramach projektu. W organizację międzynarodowego spotkania  w Koziegłowach włączyło się ponad 80 % społeczności naszej szkoły.

Projekt stał się sukcesem dzięki ogromnej grupie ludzi zaangażowanych w jego realizację.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tego zadania, szczególnie uczniom, nauczycielom, rodzicom. Przed nami nowe wyzwania i nawiązanie współpracy z kolejnymi szkołami w Europie!