• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Regulamin wypożyczania podręczników

 

Regulamin wypożyczania i użytkowania podręczników 
Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Koziegłowach

 

 1.  Wszyscy uczniowi otrzymają w szkole bezpłatnie podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
 2. Komplet podręczników ( oprócz religii) zostanie przekazany uczniom, rodzicom/opiekunom uczniów w momencie dostarczenia przez wydawnictwo.
 3. Wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija w przeddzień zakończenia roku szkolnego. W przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły podręcznik należy zwrócić przed opuszczeniem szkoły.
 4. Materiały ćwiczeniowe zostaną przekazane uczniom bez obowiązku ich zwrotu.
 5. Bezpośrednio po otrzymaniu wypożyczonych podręczników szkolnych należy sprawdzić ich stan. W przypadku uszkodzeń należy ten fakt niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 6. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 7. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 8. Dodatkowe wyposażenie podręcznika (np. płyty, plansze itp.) jest integralną częścią podręcznika i również podlega zwrotowi w stanie niezniszczonym.
 9. W przypadku zniszczenia (pomazania, rozerwania itp.) lub zagubienia podręcznika rodzic/opiekun ucznia zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki.
 10. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) należy uporządkować podręcznik tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wraz z dodatkowym wyposażeniem.
 11. Rodzice/opiekunowie podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem 
  do stosowania niniejszego regulaminu.