• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Szkolenia dla nauczycieli

W ramach projektu zaplanowano również wsparcie dla kadry nauczycielskiej, które dotyczyło przede wszystkim TIK. Pierwsze szkolenie, zaplanowane na kwiecień, nie odbyło się ze względów kadrowych. Zostało zrealizowane na początku czerwca 2019r. (prowadzący: Ewelina Markowska- pracownik RODN – WOM , temat szkolenia: „Aplikacje i usługi internetowe w nauczaniu różnych przedmiotów”).W szkoleniu wzięło udział 17 nauczycieli Zespołu Szkół w Koziegłowach. Uzyskana wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane podczas pracy z uczniami
w kolejnym roku szkolnym.

Drugie szkolenie odbyło się we wrześniu 2019r. - prowadzący: Ewelina Markowska- pracownik RODN – WOM , temat szkolenia: „Praca w chmurze. Organizacja warsztatu nauczyciela”. W szkoleniu wzięło udział 16 nauczycieli Zespołu Szkół w Koziegłowach. Uzyskana wiedza i umiejętności  wykorzystywane są na bieżąco podczas pracy
z uczniami, na różnych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, którzy wzięli udział 
w szkoleniach.