• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Zajęcia z uczniami

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI

Dzięki zajęciom uczniowie przełamują niechęć do uczenia się matematyki. Nabierają odwagi do zadawania pytań. Atmosfera na zajęciach jest bardzo przyjazna, wszyscy akceptują prawo do popełniania błędów. Nie krytykują się wzajemnie lecz wspierają w sytuacjach problemowych. Dzieci bardzo lubią eksperymentowanie, zadania praktyczne np.: mierzenie, ważenie, projektowanie, gry dydaktyczne, naukę poprzez zabawę, pracę
z tablicą interaktywną i tabletami. Potrafią rozwiązywać problemy matematyczne odnoszące się do sytuacji praktycznych, stosują różne metody rozwiązywania zadań. Chętnie współpracują w grupie, pomagają sobie wzajemnie, umiejętnie prowadzą dyskusję na temat rozwiązywanego problemu, potrafią korygować błędy.
Zajęcia z matematyki przebiegały w miłej atmosferze, tak, aby uczniowie nie obawiali się pytać o zagadnienia, których nie rozumieją. Nauczycielom zależało również na tym, aby każdy uczeń wykazał się inicjatywą
i pomysłowością  w rozwiązywaniu zadań, by chciał stawiać czoło postawionemu problemowi.
 
ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Uczniowie rozwinęli swoje umiejętności językowe - poszerzyli swój zasób słownictwa o nowy materiał leksykalny, utrwalili materiał gramatyczny poznany na lekcjach oraz poznali wiele nowych zwrotów komunikacyjnych związanych z życiem codziennym. Dzieci poznały kulturę i tradycję krajów anglojęzycznych, co dało im możliwość rozwijania postawy otwartości i ciekawości wobec innych narodów. Wszystko to pozwoliło uzyskać im lepsze oceny z języka angielskiego ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac domowych
i przyczyniło się do wzrostu motywacji do nauki języka angielskiego.
 
DORADZTWO ZAWODOWE

W ramach realizacji projektu uczniowie klas siódmych przygotowali i przeprowadzili dla uczniów szkoły mini debatę poświęconą problemom rynku pracy. Grupy realizatorów wypowiadały się na tematy:  „Co lepsze- praca na etacie, czy własna działalność?”, „Jak przetrwać rozmowę kwalifikacyjną w zdrowiu psychicznym
i fizycznym?” Jedna z grup wykonała prezentację na temat  „Co mówi o mnie CV – czytanie i pisanie ze zrozumieniem”. Podczas debaty uczniowie mieli możliwość zaprezentowania umiejętności przedstawiania
i obrony swoich argumentów, posiłkowali się przygotowanymi materiałami.

Dla uczestników projektu zaplanowano wycieczkę do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Myszkowie. Głównym celem wyjazdu jest wzrost wiedzy, jak wybór szkoły wpływa na późniejsze zatrudnienie. Ważne, aby młodzież w czasie wycieczki poznała środowisko pracy w zakładzie, specyfikę pracy na różnych stanowiskach i niezbędne kwalifikacje do ich zajmowania. Wycieczka zostanie zrealizowana w miesiącu maju
ze względu na trwające tam obecnie prace remontowe.