• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

KONKURS NA LOGO ŚWIETLICY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „LOGO ŚWIETLICY”

 

1) Organizator konkursu

Organizatorem konkursu plastycznego jest Świetlica Szkolna

2) Cel konkursu

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.
Celem konkursu jest również wyłonienie najciekawszej pracy, która będzie stanowiła Logo Świetlicy.

3) Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.) przedstawiającej propozycje Logo Świetlicy.
2. Prace mogą być w dowolnym formacie, ale nie mniejszym niż format A3.

4) Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym, uczniów z klas I-III

5) Zasady udziału w konkursie

1.Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Praca powinna posiadać 1 autora.
3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.
5. Oddana praca powinna zostać opisana: imię i nazwisko, klasa

Wykonaną pracę należy dostarczyć do wychowawców świetlicy w terminie do 14.10.2019r.

Dodatkowe informacje

1.Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna najlepszym pracom nagrody       i wyróżnienia.
3. Jurorzy oceniając prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, wyobraźnię twórczą oraz umiejętność odczytywania i tworzenia symboli.

 

 ORGANIZATORZY:

 Joanna Gorzkowska

            Sabina Sitek

 


Konkurs na "LOGO SZKOLNEJ ŚWIETLICY" roztrzygnięty!

Po długiej debacie i głosowaniu zwyciężyła praca BARTŁOMIEJA WIŚNIEWSKIEGO z klasy IIIa,

II miejsce otrzymała KINGA BARYŃ z klasy IIIa,

III miejsce JULIA ĆWIK z klasy IIIa.

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNYCH KONKURSACH ŚWIETLICOWYCH.