• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++
Jesteś tutaj:Start / BIBLIOTEKA / Katalogi

Katalogi

Podstawowym źródłem informacji w  bibliotece jest katalog. Katalog jest to spis dokumentów znajdujących się w danej bibliotece, opisanych wg określonych zasad ( opis bibliograficzny na potrzeby katalogu ), ułożony wg. określonego porządku ( szeregowanie). W odróżnieniu od innych spisów książek (np. bibliografii rejestrujących druki bez względu na to gdzie one znajdują i wymieniających cechy wspólne dla wszystkich egzemplarzy jednego nakładu) katalog biblioteczny jest spisem określonych dokumentów i wykazuje cechy indywidualne każdego egzemplarza znajdującego się w danej bibliotece.

Pełnej wartości użytkowej nabrały katalogi biblioteczne dopiero w XIX w. Na pierwsze miejsce wśród ich funkcji wysunęły się zagadnienia najbardziej wszechstronnego informowania o księgozbiorze. Katalog biblioteczny zaczął przybierać formę i nazwy w zależności od tego, na jakie pytanie czytelnika miał odpowiedzieć.

 

KATALOG ALFABETYCZNY informuje, czy biblioteka posiada dzieło o określonym tytule i autorze oraz jakie dzieła danego autora znajdują się w bibliotece. Pod względem metody opracowania jest to katalog formalny, ponieważ opisy katalogowe oparte są na cechach formalnych dokumentu ( autor, tytuł, miejsce wydania, rok wydania itd.)

 

 

KATALOG RZECZOWY tworzony jest na podstawie cech wewnętrznych dokumentu czyli treści. Odpowiada on na pytania jakie dzieła z danej dziedziny wiedzy lub o danym zagadnieniu posiada biblioteka. Opisy katalogowe poszczególnych dokumentów w katalogu rzeczowym  szeregowane  są wg grup rzeczowych ujętych w pewien system.

 

 

   Układ graficzny karty katalogowej        

 

 

                               

 

HASŁO (autorskie lub tytułowe)        Sygnatura(znak miejsca)                                                                                                   

   

OPIS BIBLIOGRAFICZNY

Tytuł: dodatki do tytułu / oznaczenie odpowiedzialności [twórcy i współtwórcy książki]. - Oznaczenie wydania.
    

     Miejsce wydania: nazwa wydawcy, rok wydania. - Objętość książki: oznaczenie ilustracji; format
      (Tytuł serii; numeracja w obrębie serii)

     

Uwagi


      ISBN

 

 Nr inwentarzowy   

 

                                                                              

 

 

Opis bibliograficzny- to uporządkowany zespół danych o dokumencie (np. książce, artykule...) służący do jej identyfikacji.

 

Sygnatura  -  to symbol (litera, cyfra...) umieszczony w lewym, górnym rogu karty

                   katalogowej, jest niezbędny do odszukania książki w księgozbiorze.

 

Numer inwentarzowy - numer dokumentu w księdze inwentarzowej.

 

Sygnatura - znak informujący o miejscu przechowywania dokumentu.