• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

4- letnie liceum

KLASA I

Zakres podstawowy

 

 1. Biblia  w tym fragmenty Księgi Rodzaju Księgi Hioba  Księgi Koheleta Pieśni nad Pieśniami  Księgi Psalmów,  Apokalipsy wg św. Jana;
 2. Jan Parandowski   - Mitologia, część I Grecja;
 3. Homer   - Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 4. Sofokles -  Antygona;
 5. Horacy -   wybrane utwory;
 6. BogurodzicaLament świętokrzyski (fragmenty);Legenda o św. Aleksym ( fragmenty);Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 7. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 9. Gall Anonim  - Kronika polska (fragmenty);
 10. Dante Alighieri  - Boska komedia ( fragmenty);
 11. Jan Kochanowski wybrane pieśni w tym : Pieśń IX ks. IPieśń V ks. II ; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; Treny: IXXXIXIX; Odprawa posłów greckich;
 12. Piotr Skarga -  Kazania sejmowe ( fragmenty);
 13.  Wybrane wiersze: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 14. Jan Chryzostom Pasek - Pamiętniki (fragmenty);
 15. William Szekspir  -  Makbet,  Romeo i Julia;
 16. Molier -  Skąpiec ;
 17.  Ignacy Krasicki  - Hymn do miłości ojczyzny, satyry;
 18. Franciszek Karpiński  - wybór sielanek i liryki religijnej;

 

Zakres rozszerzony - utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 

 Arystoteles - Poetyka, Retoryka (fragmenty);  

 Platon - Państwo (fragmenty);

 Arystofanes - Chmury;

 Jan Parandowski - Mitologia, część II Rzym;

 Wergiliusz -  Eneida (fragmenty);

 św. Augustyn - Wyznania (fragmenty);

 św. Tomasz z Akwinu -  Summa teologiczna (fragmenty);

 François Villon - Wielki testament (fragmenty);

 François Rabelais - Gargantua i Pantagruel (fragmenty);