• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Bieg po zdrowie

W roku szkolnym 2019/2020 rozpocznie się IV edycja programu „Bieg po zdrowie”. Program będzie realizowany wśród uczniów klas IV szkół podstawowych województwa małopolskiego oraz ich rodziców i opiekunów.

Główne cele programu:

- opóźnienie i zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,

- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

- zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane będą za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci.

Podczas zajęć dzieci będą:

- dyskutować,

- wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,

- przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,

- liczyć koszty palenia papierosów,

- pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,

- tworzyć komiks z bohaterami programu.

Nagrane zostały również filmy edukacyjne z udziałem psychologów oraz autorów programu.

Filmy umożliwiają:

- szybkie i łatwe zapoznanie się z programem,

- poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci,

- poznanie sposobów komunikowania się z dzieckiem,

- poznanie sposobów radzenia sobie z uzależnieniami dzieci,

- skłonienie do refleksji i przemyśleń.