• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Smak życia czyli debata o dopalaczach

„Smak życia, czyli debata o dopalaczach” to program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat.

 

Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty
z tymi produktami. Ponadto celem jest również zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych.