• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

informacje ogólne

Współczesna szkoła zamiast być bezduszną instytucją oceniającą i wymagającą wiedzy stara się podążać za uczniem. Czasami w życiu każdego z nas, zdarza się sytuacja gdy nagle stajemy przed schodami i stopnie są dla nas za wysokie. W życiu naszych dzieci też pojawiają się różne trudności. Zadaniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest dostrzeżenie w jakim obszarze dziecko ma trudności i co ważniejsze dlaczego nagle stanęło przed schodami w zdobywaniu nowych umiejętności. Nauczyciel ocenia, w jakiej sferze dziecko rozwija się nieco wolniej, co za tym idzie z opanowaniem jakich umiejętności dziecko ma problem, oraz dlaczego. Zadaniem takich zajęć jest poprowadzenie dziecka za rękę i pokonanie schodów wspólnie, zdobycie konkretnych umiejętności i opanowanie konkretnej wiedzy.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne polecane są dla dzieci, które potrzebują indywidualnego podejścia, w grupie giną i ich trudności się nawarstwiają. Zajęcia te dedykowane są dzieciom mało samodzielnym, nieśmiałym, z dysleksją rozwojową (dysleksja, dysortografia, dysgrafia), łatwo rozpraszającym się, ale także mającym problem ze wzrokiem, słuchem, czy sprawnością ruchową. Słowem wszystkim, którym jakaś słabość przeszkadza w zdobyciu ważnych umiejętności.

Rodzic pragnąc pomóc dziecku i pracując z nim w domu powinien robić to w ścisłej współpracy z terapeutą, ponieważ specjalista jest w stanie określić na jakim etapie rozwojowym jest dziecko, oraz zaplanować kolejne kroki wsposób najlepiej dopasowany do dziecka i naturalnego rytmu nauki danej umiejętności. Nie nauczymy się nagle przeskakiwać przez płotki, jeśli nawet nie potrafimy stanąć na nogach. Dlatego taka ważna jest współpraca domu i specjalistów, przecież wszyscy gramy do jednej bramki.

Zadania opracowane przez specjalistów skupiają się szczególnie na:

-usprawnianiu pamięci i logicznego myślenia

-poprawie koncentracji na konkretnej czynności i wydłużeniu czasu uwagi

-rozwoju spostrzegawczości

-usprawnienie ruchowe

-doskonalenie słuchu i jego funkcji

-ćwiczeniu wzroku oraz orientacji w otoczeniu,

-poprawie zdolności manualnych,

-rozwijaniu integracji percepcyjno-motorycznej

-kształtowanie umiejętności samokontroli, segregowania i porównywania

- doskonaleniu umiejętności pisania,

-doskonaleniu umiejętności czytania

- poprawę umiejętności stosowania poprawnej ortografii

- ulepszeniu umiejętności liczenia.

Zajęcia prowadzone, przez wyspecjalizowanego nauczyciela pomogą dziecku przezwyciężyć kłopoty, dokonywać postępów a co za tym idzie osiągać sukcesy.  Jeśli odpowiednio zajmiemy się dzieckiem stanie się ono bardziej samodzielne, poprawi własną samoocenę i wiarę we własne siły, opuści go również sporo stresu. A stres jest ogromny u dzieci, które widzą, że odstają na tle grupy rówieśniczej, czują się gorsze i często ze wstydu i frustracji uciekają w zachowania agresywne i buntownicze. Musimy też my, jako dorośli, zrozumieć, że zawsze rozwijamy zdolność na poziomie maksymalnym dla danego dziecko, podobnie jak ja nigdy nie zostanę fizykiem jądrowym tak samo niektóre dzieci nie opanują wzorów skróconego mnożenia czy pisania ze słuchu. Najlepsze co możemy zrobić w takiej sytuacji to pogodzić się z tym i nie narzucać zbyt wygórowanych wymagań. To, że ja wspaniale opanowałam nazewnictwo i anatomie mózgu nie znaczy, że moje dziecko też ma mieć taką pamięć do dziwnych nazw, za to melodyjnie śpiewa a mój głos przypomina walenie łyżką o zardzewiały garnek. Dlatego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mają też za zadanie pobudzić dzieci do działania, zbudować motywację oraz zrozumieć zasady zdrowej konkurencji.