• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Zakres tematyczny zajęć

RAMOWY WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH AKTÓW MOWY ORAZ STRUKTUR

GRAMATYCZNYCH NIEZBĘDNYCH DO ICH WYRAŻANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIEMIECKIM

 

 

 

Zakresy tematyczne

 

Akty mowy

 

Kategorie gramatyczne

 • Ja, moje miejsce w świecie, moja rodzina, moi przyjaciele
 • Czas wolny, hobby, komputer
 • Szkoła – plan lekcji, nauczyciele, przybory szkolne
 • Czas, dzień, miesiąc, pory roku, pogoda
 • Jedzenie, picie, jadłospis, zakupy, pieniądze
 • Party, dyskoteka
 • Części ciała, lekarz, apteka, choroba
 • Ubranie
 • Upominki
 • Mój dom, moje obowiązki
 • Wakacje, ferie zimowe, podróż
 • Życie w mieście, pytanie o drogę, nazywanie obiektów w mieście, życie na wsi
 • Korespondencja
 • Problemy młodzieżowe
 • Moja przyszłość
 • Tradycje i obyczaje polskie
 • Wypadek – opis

 

Kontakty interpersonalne

 1. Nawiązywanie i kończenie kontaktu
 • Powitanie
 • Pożegnanie
 • Zapytanie o drogę
 • Przedstawianie się
 1. Podtrzymanie kontaktu
 • Usprawiedliwienie się
 • Podziękowanie
 • Wyrażenie życzenia
 • Prośba
 • Sygnalizacja niezrozumienia, potrzeby powtórzenia

Informacja

1.Przekazywanie informacji

 • Nazywanie
 • Opis
 • Objaśnienie
 • Wyrażenie wiedzy/ niewiedzy
 • Wyrażenie wiary, przypuszczenia
 • Sygnalizacja zadowolenia/ niezadowolenia

2. Uzyskiwanie informacji

 • Pytania

Wymiana informacji

1.Ocena/Komentarz

 • Wyrażenie własnej opinii
 • Sprzeciw
 • Aprobata

2.Wyrażanie uczuć

 • Sympatia/ antypatia
 • Zadowolenie
 • Nadzieja
 • Strach/ obawa
 • Ból

Oddziaływanie na zachowania innych

 • Zachęta
 • Zamówienie
 • Rada
 • Pozwolenie
 • Oferta pomocy
 • Zaproszenie
 • Obietnica
 • Zgoda/ brak zgody

 

 

Czasownik

 • Koniugacja czasowników mocnych, z naciskiem na I i II osobę lp. i lm. (dt.)
 • Tryb rozkazujący (dt.), (engl.)
 • Czas Präsens (dt.)

Present Simple i Present Continius (engl.)

 • Czas Perfekt (dt.) /

Present Perfect (engl.)

 • Czas Futur I (dt.) / Future Simple i konstrukcja

      be going to (engl.)

Rzeczownik

 • Deklinacja rodzajnika  określonego (dt.)
 • Liczba mnoga rzeczownika (dt.), (engl.)

       Składnia

 • W-Fragen (dt.)
 • Operator do (engl.)
 • Pytanie przez inwersję  (dt.), (engl.)
 • Zdania złożone (dt.), (engl.)

Szyki w zdaniu (dt.)

Przymiotnik

i przysłówek

 • Przymiotnik w roli przydawki
 • Przymiotnik jako orzecznik
 • Stopniowanie przymiotnika i przysłówka (dt.), (engl.)