• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

MÓJ ŚWIETLICOWY PRZYJACIEL - KONKURS PLASTCZNY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

MÓJ ŚWIETLICOWY PRZYJACIEL”1) Organizator konkursu

Organizatorem konkursu plastycznego jest Świetlica Szkolna.

 

2) Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości, kreatywności, wrażliwości artystycznej dzieci. Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych. Wdrażanie do samodzielności.

3) Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I– III Szkoły Podstawowej.

 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane samodzielnie w następujących technikach:

  • rysunek, kolaż (techniki mieszane, płaskie), wydzieranka.

 3. Prace mogą być w dowolnym formacie.

 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.

 5. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:

  • zgodnością z tematem, estetyką wykonania, oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.

 6. Ostateczny termin składania prac do 10.02.2020 r. (świetlica szkolna).

 7. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac w świetlicy szkolnej.


4) Dodatkowe informacje

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia.
3. Jurorzy oceniając prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, wyobraźnię twórczą oraz umiejętność odczytywania i tworzenia symboli.

 ORGANIZATORZY:

Joanna Gorzkowska

Sabina Sitek