• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

informacje ogólne

Kochani rodzice,

Wszyscy stanęliśmy w obliczu wyzwania, jakim okazała się pandemia Covid-19. Zarówno Wy – rodzice, jak i my – nauczyciele staramy się sprostać nowej rzeczywistości.

Wobec powyższego, chcemy zapewnić, że uczniowie naszej szkoły są objęci pomocą logopedyczną w formie indywidualnych zajęć, zgodnie z planem lekcji.

Dziecko, które kończy 6 rok życia powinno mówić prawidłowo, to znaczy wymawiać w sposób prawidłowy wszystkie głoski języka polskiego. Jeżeli dziecko rozpoczyna naukę i ma problemy z którąkolwiek z głosek, wówczas należy jak najszybciej skontaktować się z logopedą.Pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szkole organizuje się zgodnie z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno – pedagogicznej z dnia 9 sierpnia 2017 roku. W § 5 przedmiotowego rozporządzenia jest mowa, że pomoc jest udzielana z inicjatywy wychowawcy, rodzica, nauczyciela, bądź specjalisty. Taką pomoc można uzyskać również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszkowie, bądź w placówkach służby zdrowia (warunkiem jest posiadanie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, które jest ważne do 3 miesięcy).

Jeżeli widzicie u swojego dziecka problem logopedyczny, powinniście jak najszybciej skontaktować się z wychowawcą klasy. W razie potrzeby, wychowawca pomoże Wam w umówieniu spotkania z logopedą.

 

                                                                                                                                              Logopeda Mirosława Stelmach-Kwoka