• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++
Jesteś tutaj:Start / BIBLIOTEKA / Regulamin

Regulamin

Zasady ogólne

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wyłącznie  zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną  uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 2. Wchodząc do biblioteki  należy zdezynfekować ręce.

 3. Biblioteka kształtuje kulturę czytelniczą oraz wdraża do poszanowania książek i czasopism. Pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów uczniów.

 4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z harmonogramem  pracy biblioteki szkolnej.

 6. Biblioteka prowadzi wypożyczanie/użyczanie bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać, wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.

 8. Książki  i inne materiały  biblioteczne,  z których korzystali uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły,  podlegają  2 - dniowej kwarantannie .

 9. W bibliotece szkolnej należy zachowywać dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m.

 10. W bibliotece należy zachować ciszę.

 11. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

 12. W bibliotece może korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

 13. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.

 14. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki
  i go przestrzegać.

 

Zasady korzystania z wypożyczalni

 1. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.

 2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres trzech tygodni.

 3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.

 4. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

 5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną, zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza.

 6. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na tydzień przed końcem roku szkolnego.

 

Zasady korzystania z czytelni

 1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli. 

 2. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism.

 3. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.

 4. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.

 5. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.