• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

WYMIANA Z RUMUNIĄ

Zespół Szkół w Koziegłowach  współpracuje ze szkołą partnerską Şcoala Gimnazială Nr.4  w Vatra Dornei, Rumunia.   Podjęcie współpracy ze szkołą partnerską miało swój początek w 2017 r.  i zaowocowało decyzją o realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz nawiązaniu przyjaźni w ramach międzynarodowej wymiany uczniowskiej.

Motywem przewodnim wymiany jest pogłębienie znajomości języka niemieckiego i angielskiego, pokonanie bariery językowej poprzez komunikację słowną i pisemną,  a także chęć poznania historii, kultury, tradycji, zwyczajów, przyzwyczajeń kulinarnych oraz życia codziennego kraju partnerskiego oraz pokazanie naszych zwyczajów i tradycji. Miasta Vatra Dornei i Koziegłowy współpracują już od kilku lat jako miasta partnerskie. Wymiana międzyszkolna jest ubogaceniem tej współpracy.

 O przebiegu wymiany, doświadczeniach, przeżyciach i odczuciach uczestników  informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej.

 

Dzień Języków Obcych

Tradycyjnie, aby uczcić  Dnia Języków Obcych, a przede wszystkim spotkać się, na razie wirtualnie, z naszymi koleżankami i kolegami ze szkoły partnerskiej Scoala Gimnaziala w Vatra Dornei, zorganizowaliśmy  telekonferencję w dniu 4 października 2019 r.

Wymiana uczniowska ze szkołą w Vatra Dornei

Wymiana uczniowska ze szkołą w Vatra Dornei

 

W dniach 28.02.2019 – 06.03.2019 gościła w Zespole Szkół w Koziegłowach grupa nauczycieli i uczniów ze Scoala Gimnaziala Nr.4 w Vatra Dornei . Wizyta odbyła się w ramach trwającej już kolejny rok wymiany uczniowskiej ze szkołą w Rumunii.  W tym roku szkolnym w wymianie biorą udział uczniowie naszej szkoły oraz  uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. A. Mróz – Olszewskiej w Lgocie Górnej.  Pierwszego dnia pobytu goście po serdecznym powitaniu przez p. Dyrektor zwiedzili szkolę oraz wzięli udział w kursie języka polskiego
i rumuńskiego. Tego samego dnia odbyła się również wizyta w UGiM  Koziegłowy. Sobota była dniem do dyspozycji rodzin goszczących.  Był to czas, kiedy nasi goście mieli możliwość uczestniczenia
w życiu codziennym naszych uczniów i ich rodzin.  Marzeniem naszych gości była wycieczka do Warszawy. Udało nam się to marzenie spełnić i w niedzielę wspólnie zwiedzaliśmy Łazienki, Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście
i inne atrakcje naszej stolicy.

Kolejnego dnia zwiedzaliśmy Zakład Produkcji Wody Mineralnej JURAJSKA, firmę ADAL, producenta sztucznych choinek, braliśmy udział  w  warsztatach w Osikowej Dolinie. Uczestnicy wymiany brali także udział
w zajęciach szkolnych.  Były to lekcje geografii i matematyki. Pobyt w szkole zakończył wieczór pożegnalny, który uatrakcyjnił swoimi występami Młodzieżowy Gminny Zespół Pieśni i Tańca „Koziegłowy” .

Ostatniego dnia nasi goście pojechali na wycieczkę do Oświęcimia i Krakowa.

Pożegnanie przed odjazdem do Vatra Dornei  było długie i serdeczne. Wielu zakręciła się łza w oku, że to już koniec wizyty. Były ostatnie wspólne zdjęcia i obietnice ponownego spotkania. 

 

Znów sie spotykamy

9. grudnia 2018 roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wyjechali na wymianę  do zaprzyjaźnionej  Scoala Gimnaziala Nr 4 w Vatra Dornei w  Rumunii. Program naszego pobytu był bardzo urozmaicony.                                                                                                                        

Drugie spotkanie w ramach wymiany ze szkołą Scoala Gimnaziala nr 4 w Vatra Dornei

W dniach 22.03.2018 – 29.03.2018  w Zespołe Szkół w Koziegłowach gościła  dwudziestoosobowa grupa rumuńskich uczniów
i nauczycieli ze Scoala Gimnaziala nr 4  w Vatra Dornei. Było to drugie w tym roku szkolnym międzynarodowe spotkanie 
w ramach wymiany uczniowskiej ze szkołą w Rumunii.

Wizyta w Vatra Dornei

W dniach od 3 do 9 grudnia 2017r.  grupa uczniów i nauczycieli  z Zespołu Szkół w Koziegłowach, uczestnicząca w programie wymiany uczniowskiej, odwiedziła kraj partnerski-Rumunię.