• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Historia Koziegłów

 

HISTORIA  KOZIEGŁÓW


 

Historia Koziegłów sięga okresu wczesnego średniowiecza. Miejscowość swoją nazwę wywodzi prawdopodobnie od jej założyciela Drogosława herbu Zerwikaptur, który w brudnym polu miał trzy szare głowy kozie. Ze źrodeł XIV i XVw. wynika, że średniowieczne Koziegłowy to współczesne Koziegłówki.

Śladów zasiedlenia tej okolicy przez ludność kultury łużyckiej doszukano się w czasie badań archeologicznych na zamku w Koziegłowach, a także w Siewierzu oraz Żarkach. Na stanowisku starego grodziska w Koziegłowach odkopano ślady wczesnego budownictwa, fragmenty ceramiki, monety i przedmioty codziennego użytku, które można dziś oglądać w Muzeum Okręgowym          w Częstochowie. Odkrycia potwierdzają, że ten region musiał być gospodarczo rozwinięty, chociaż miał charakter rolniczy.

Około 1106r. osadę Koziegłowy wraz z przyległościami otrzymał od Bolesława Krzywoustego Drogosław herbu Zerwikaptur, z prawem założenia wsi. Jego spadkobiercy Sobek i Daczko zaczęli napadać na możne dwory i grabić je, ponieważ nie wypłacono im żołdu za odbyte wojny.

Gdy rabunki, napady i mordy stały się głośne, sam król Kazimierz Sprawiedliwy zarządził wyprawę zbrojną przeciw buntownikom i rabusiom. Zdobył ich gniazdo na Świnicy i rozpędził bandę. Koziegłowy zaś oddał Mikołajowi herbu Lis.

Mikołaj herbu Lis po przejęciu majętności od razu przystąpił do budowy warownego zamczyska. Wybór miejsca padł "na trzęsawiska", leżące po stronie północno-zachodniej od wioski.

Obecnie po zamku koziegłowskim pozostało niestety tylko nieznaczne wzniesienie, z widocznymi fragmentami fundamentów. Kamień i cegłę ze zniszczonej warowni użyto na budowę drogi            z Koziegłów do Gniazdowa.

Od 1178r. do 1443r. ziemia siewierska wraz z Koziegłowami znalazła sie pod panowaniem książąt, wywodzących się z Piastów Śląskich. Był to okres burzliwy w dziejach Siewierszczyzny, a tym samym i ziemi koziegłowskiej. Ziemia koziegłowska ucierpiała również podczas najazdu Tatarów   w 1241r. kiedy to zamek koziegłowski zdobyto i częściowo spalono.